Ako pracovať s vlastnou energiou? Plus návod na vlastný energetický audit.

Ruku na srdce. Ako sa máte s vašou energiou? Ste nabití a svietite ako žiarovka? Alebo ste často skôr vyčerpaní a neviete čo skôr? So stúpajúcim stresom sa zatnete ešte viac, lebo “prechádzka v prírode mi predsa problémy nevyrieši” a ani hodina strávená s rodinou. Ale ďalšia hodina pri počítači alebo inou prácou by možno mohla… 

Budem úprimná, poznám to aj na sebe. Vzorec makača je mi blízky. A odkedy som sama sebe pánom, sama sebe šéfom, je to ešte náročnejšie.

Niekedy skrátka máme pocit, že sme mašiny, ktoré dokážu pracovať vo vysokom výkone nepretržite počas dlhej doby. Takéto správanie však často končí vyhorením.

Jim Loehr and Tony Schwartz napísali knihu The Power of Full Engagement s príznačným podtitulom –  Manažovanie energie, nie času, je kľúčom k vysokému výkonu a osobnej obnove. 

Hovoria o tom, že hoci počet hodín za deň je pevne stanovený, s energiou je to iné. S jej množstvom a kvalitou môžeme pracovať a na základe toho zmeniť spôsob, akým žijeme. 

Manažovanie svojej energie je odpoveď nielen na kvalitný výkon, ale aj celkovú spokojnosť.

Najlepšie nám to funguje, keď sa rytmicky pohybujeme medzi výdajom a obnovou energie. Rastieme na všetkých úrovniach tým, že vynakladáme energiu nad naše bežné limity a potom sa zotavujeme.

energia a vykon
Tabuľka energie podľa knihy The Power of Full Engagement.

Radosť z výkonu nachádzame v ZÓNE VÝKONU. Vtedy máme veľa kvalitnej energie, sme optimistickí, angažovaní, často pohltení, cítime vášeň.

Ak však zostaneme príliš dlho v tejto zóne, spadneme do ZÓNY PREŽITIA. Stále máme z čoho čerpať energiu, ale je negatívna. Sme netrpezliví a frustrovaní, defenzívni, často aj nahnevaní.

Pri prílišnom vyčerpaní môžme skončiť v ZÓNE VYHORENIA, kedy sa veci zdajú beznádejné. Sme smutní, depresívni, stratení.

Existuje však cesta von a to je ZÓNA OBNOVENIA, kde obnovujeme svoje sily. Cítime úľavu, sme oddýchnutí a opäť vieme snívať, opäť sme kreatívni. 

Bohužiaľ, mnohí trávime veľa času práve v zóne prežitia bez toho, aby sme o tom vedeli. Našou snahou by malo byť pravidelné prechádzanie zo zóny výkonu do zóny obnovenia.

Rituály pozitívnej energie

Ako hovoria autori knihy, aby sme boli plne zapojení, musíme byť plne prítomní. Aby sme boli plne prítomní, musíme byť „fyzicky nabití, emocionálne prepojení, mentálne sústredení a duchovne zladení s účelom, ktorý presahuje náš bezprostredný vlastný záujem.

Energia, ktorá podľa autorov cez nás pulzuje, je fyzická, emocionálna, mentálna a duchovná. Všetky štyri dynamiky sú kritické, žiadna sama o sebe nestačí a každá výrazne ovplyvňuje ostatné. Aby sme dosiahli čo najlepší výkon, musíme šikovne riadiť každú z týchto vzájomne prepojených dimenzií energie.

Kľúčom k obnove a rozšíreniu energie a trvalému vysokému výkonu sú rituály pozitívnej energie – teda rutiny – správanie, nad ktorým nemusíme premýšľať a je našou prirodzenou súčasťou. Napr.:

Fyzickú energiu môžeme zvýšiť pravidelným pohybom, obmedzením alkoholu, dobrou spánkovou rutinou. 

Mentálnu energiu môžeme zvýšiť napríklad tým, že budeme kontrolovať emaily iba dvakrát denne alebo čítať knihy, ktoré nemajú nič spoločné s prácou.

Emočnú energiu zvýšime kvalitným časom s priateľmi, pravidelným rande bez detí, alebo aj tým, že budeme hovoriť NIE, keď túžime nie povedať.

Duchovnú energiu zvýšime časom stráveným v prírode, meditáciou alebo pravidelným rituálom vďačnosti.


Poďte si spraviť vlastný energetický audit.


“Konečným meradlom nášho života nie je to, koľko času strávime na planéte, ale skôr to, koľko energie investujeme do času, ktorý máme.“


Potrebujete pomoc s ujasnením si svojich postojov či priorít? Vyberte si termín nezáväzného online stretnutia zadarmo.