Spoľahlivý návod ako hovoriť “nie” a zlepšiť svoj život, obzvlášť v digitálnej dobe

Máte problém s odmietaním žiadostí, návrhov a prosieb od ostatných? Pomerne často sa s tým stretávam aj v rámci koučovacích rozhovorov, že máme problém hovoriť jednoznačné “nie” a ustrážiť si vlastné hranice. Buď preto, lebo sa cítime zodpovední za iných a chceme sa postarať o ich pohodlie alebo preto, lebo sa bojíme odmietnuť a neuspokojiť tých, od ktorých žiadosti dostávame. Vedieť povedať jasné “nie” je však veľmi dôležité pre naše sebavedomie, úspech a celkové blaho.

Udržiavanie zdravých hraníc je kľúčové pre naše fyzické a psychické zdravie. Hranice nám pomáhajú určiť, čo je pre nás prijateľné a čo nie, a chránia nás pred nadmerným stresom a vyhorením.

Prečo je dôležité naučiť sa povedať “nie”?

Chránime svoju energiu a čas

Každá žiadosť alebo prosba, ktorú prijímame, nás niečo stojí – buď čas alebo energiu. Keď sa naučíme povedať “nie”, získame čas a energiu na to, aby sme sa mohli venovať veciam, ktoré sú pre nás dôležité. Určite to poznáte. Každé “nie” niečomu, znamená “áno” niečomu inému.

Jedna moja klientka si na základe toho uvedomila, že takto môže získavať čas pre seba a veci, na ktorých jej skutočne záleží. A bola z toho nadšená. 🙂

Ukazujeme, že rešpektujeme seba a svoje hranice

Keď nevieme povedať “nie”, ukazujeme ostatným, že nás môžu ľahko využiť alebo že nemáme pevné hranice. Tým, že sa naučíme odmietať žiadosti, ukazujeme sebe aj ostatným, že máme rešpekt voči našim hraniciam.

Iná klientka riešila pocit, že ju nerešpektujú jej blízki, až kým si neuvedomila, že sama ich necháva prekračovať svoje hranice a nerešpektuje sama seba.

Ak neviete, kde sú vaše hranice, budete mať ťažkosti si ich ustrážiť. Vytvorte si jasné hranice v rôznych oblastiach svojho života – práce, osobného života, vzťahov – a dajte to aj ostatným jasne najavo.

Niekoľko tipov, ako si stanoviť osobné hranice:

– Vnímajte svoje pocity. Akonáhle sa cítite nepríjemne, skúste zistiť, čo konkrétne vás vyviedlo z rovnováhy. Tieto situácie vám môžu pomôcť lepšie si byť vedomý svojich hraníc.

– Uvedomte si svoje kľúčové hodnoty. Napríklad, ak vám záleží na vašej rodine, možno si budete musieť stanoviť hranice v práci tak, aby ste si udržali lepšiu rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom.

– Podobne uvažujte o svojich aktuálnych potrebách. Napríklad, ak potrebujete viac času na relax a oddych, môžete si stanoviť hranice v rámci pracovnej doby alebo hranice v rámci domácnosti tak, aby ste si zabezpečili potrebný čas pre seba.

– Majte na mysli aj svoje ciele a kroky, ktoré potrebujete robiť, aby ste ich dosiahli. Tak sa budete vyhýbať situáciám, ktoré by vám v tom mohli brániť.

Zvyšujeme svoje sebavedomie

Keď sa naučíme povedať “nie” a postaviť sa na svoju vlastnú stranu, cítime sa sebavedomejšie. Učíme sa, že máme kontrolu nad svojím životom a že sa vieme postaviť za svoje presvedčenie.

Ako sa naučiť povedať “nie”?

Čas na premyslenie

Ďalšia klientka mala problém, že často kývla na veci, ktoré neskôr oľutovala. Sama si vymyslela plán, že si bude brať čas na rozmyslenie. A fungovalo jej to.

Keď sa od vás niekto niečo chce, neodpovedajte okamžite. Dajte si chvíľu na zváženie, či je to niečo, čo by ste naozaj chceli alebo mali urobiť. Takmer vždy si môžete vypýtať čas na rozmyslenie.

Jasné nie

Ak sa rozhodnete odmietnuť, buďte jasní a konkrétni v odpovedi. Ukážte druhým, že vaše rozhodnutie je konečné a pevné. Zostaňte však zdvorilí a úctiví.

Vyhnite sa pocitu viny

Učiť sa hovoriť “nie” bola aj moja téma. Aj keď už som raz “nie” povedala, sprevádzal ma pocit viny a pochybovala som o svojom rozhodnutí. S tým som sa musela naučiť pracovať.

Pokiaľ viete, že si chránite svoje zdravie a pohodu, nemali by ste sa cítiť vinní. Uvedomte si, že vaše potreby sú rovnako dôležité ako potreby ostatných.

Ak je to pre vás náročné, hľadajte pre seba podporu. Hovorte o svojich pocitoch a potrebách s blízkymi, priateľmi alebo terapeutom, či koučom, ktorí vám môžu pomôcť nájsť riešenie.

Nastavenie hraníc v digitálnej dobe

Téma nastavovania svojich hraníc je v dnešnej dobe, kedy sme neustále online a neustále dostávame množstvo informácií a podnetov, ešte dôležitejšia.

– Nastavenie zdravých hraníc vám pomôže predchádzať digitálnemu vyhoreniu a udržiavať si energiu a motiváciu pre to, čo je skutočne dôležité.

Digitálne vyhorenie je stav, keď sa človek cíti emocionálne vyčerpaný a unavený v dôsledku prílišného používania digitálnych technológií, najmä v práci a v súkromnom živote. To môže mať negatívny vplyv na zdravie, výkonnosť a osobný život človeka (stres, úzkosť, depresiu a iné psychologické a emocionálne problémy).
Digitálne vyhorenie môže byť spôsobené nadmerným používaním digitálnych nástrojov, ako sú počítače, smartfóny, sociálne siete, e-maily a iné aplikácie. Stále sa zvyšujúce nároky na neustále a rýchle reakcie na digitálne komunikácie môžu viesť k pocitu neustálej potreby byť pripojený a k dispozícii 24 hodín denne, 7 dní v týždni.
Niektoré z príznakov digitálneho vyhorenia zahŕňajú zníženú výkonnosť, únavu, nespavosť, neustálu kontrolu digitálnych zariadení, závislosť na sociálnych sieťach, stratu zmyslu pre čas a nedostatočnú rovnováhu medzi prácou a osobným životom.

– Digitálne prostredie umožňuje ľuďom pripojiť sa k vám aj bez vášho súhlasu. Nastavenie hraníc vám pomôže udržiavať kontrolu nad vašimi sociálnymi vzťahmi a rozhodovať, kto má k vám prístup a kto nie.

– S neustálym “pípaním” nových správ a notifikácii môže byť ťažké sústrediť sa na prácu a byť produktívny. Nastavenie hraníc vám pomôže udržať si sústredenie a zlepšiť vašu produktivitu.

Niekoľko tipov ako nastaviť zdravé hranice v online prostredí:

– Určite si časové intervaly, počas ktorých nebudete online. Občasne si robte úplný digitálny detox.

– Sledujte, kto má k vám prístup a udržiavajte si kontrolu nad svojimi sociálnymi vzťahmi. Dávajte si pozor na to, čo o sebe zdieľate.

– Raz za čas prejdite svoje online účty a odstráňte/stíšte všetko, čo vám nevyhovuje a nerobí dobre.

– Vypnite notifikácie, ktoré vás rušia a nedovoľujú vám sa sústrediť na prácu alebo na osobné veci.

– Vyhnite sa zasielaniu pracovných e-mailov a správ mimo pracovných hodín.

Je dôležité mať správnu rovnováhu medzi prácou a osobným životom, udržiavať si zdravé návyky, ako napríklad dostatočný spánok a cvičenie, a zlepšovať svoje schopnosti riadenia času a komunikácie.

“Vedomie, ako a kedy povedať nie, je zdrojom sily.”

Terry Goodkind

Spravte si vlastnú reflexiu

Ponúkam vám niekoľko otázok, ktoré vám pomôžu pozrieť sa bližšie na to, ako to máte s hovorením “nie” a strážením si svojich hraníc:

Ako sa cítite po tom, čo ste povedali “áno” niečomu, čo ste naozaj nechceli robiť alebo vám to bolo proti srsti? Ako by sa vaše pocity zmenili, keby ste povedali “nie”?

Aká najhoršia vec sa môže stať, ak poviete “nie”? A čo je najhoršia vec, ktorá sa môže stať, ak poviete “áno” a prekročíte svoje hranice?

Aké obavy sa vám vynárajú v súvislosti s hovorením “nie”? Sú tieto obavy oprávnené? A čo by sa stalo, keby ste ich ignorovali a povedal “nie”?

Aké konkrétne kroky môžete podniknúť, aby ste si udržali svoje hranice a naučili sa povedať “nie” veciam, ktoré sú v rozpore s vašimi cieľmi a hodnotami?

Aké digitálne nástroje používate a ako ovplyvňujú vašu schopnosť udržať si zdravé hranice v práci a v osobnom živote?

Aké kroky môžete podniknúť, aby ste mohli udržiavať zdravé hranice v digitálnom prostredí a zlepšiť svoju pohodu a produktivitu? Aké sú prekážky, ktoré vám bránia v nastavení zdravých hraníc a ako ich môžete prekonať?

Hovoriť “nie” a prijať “nie”

V súvislosti s témou hraníc a hovorenia “nie” mi nedá nespomenúť ešte veľmi dôležitú oblasť. Je dôležité naučiť sa hovoriť nie (a nezabudnúť pritom na “áno”). Rovnako dôležité je však naučiť sa rešpektovať “nie” od druhých.

Ak chcem, aby ľudia dodržiavali moje hranice, musím vedieť rešpektovať hranice druhých ľudí. Nebrať “áno” od druhých ako samozrejmosť.

Otázka na záver: Ako sa cítite, keď vám druhí hovoria nie?

Potrebujete podporu pri strážení svojich hraníc? Vyberte si termín nezáväzného online stretnutia zadarmo.