Prečo sú ženy občas nevrlé a že láska je rozhodnutie

1+1+1 je newsletter, ktorý posielam každé 2 týždne. Vždy obsahuje 1 tip, 1 myšlienku a 1 otázku. Tentokrát o 5 jazykoch lásky, o tom ako nájsť svoj prioritný jazyk lásky a ako to využiť v partnerstve a vo vzťahoch a tiež o prečo sú ženy občas nevrlé a ako im partner môže lepšie porozumieť.

1 TIP

Láska je rozhodnutie

Možno poznáte knihu 5 jazykov lásky od G.Chapmana. Hovorí o tom, že komunikujeme lásku prostredníctvom 5 rôznych spôsobov: slová uistenia a podpory, pozornosť, prijímanie darov, skutky služby a fyzický dotyk

Podľa autora väčšina nedorozumení v manželstvách pochádza z toho, že nehovoríme jazykom lásky nášho partnera. Naopak, máme tendenciu dávať to, čo sami chceme dostávať. 

Ak o jazykoch lásky počujete prvýkrát, môžete sa spolu s partnerom skúsiť zamyslieť nad nasledovnými otázkami a skúsiť pomenovať svoj prioritný jazyk lásky:

  • Čo mám tendenciu robiť pre partnera? 
  • Čo partner robí alebo nerobí pre mňa a mňa to hnevá alebo zraňuje?

INŠPIRÁCIA na najbližšie dni:
Spravte rozhodnutie a skúste nasledovný týždeň vedome komunikovať jazykom lásky Vášho partnera a všímať si, čo to do vzťahu prináša. Takisto môžete skúsiť požiadať partnera, aby to isté spravil pre Vás.

“Láska je rozhodnutie. A hociktorý z partnerov môže začať toto rozhodnutie už dnes.

Láska je niečo, čo robíte tomu druhému, nie niečo, čo robíte pre seba. Väčšina z nás denne robí veľa vecí, ktoré nám “nejdú samy od seba”. Pre niektorých z nás je to možno aj ranné vstávanie. Ideme proti svojim pocitom a z postele vstaneme. Prečo? Pretože veríme, že niečo stojí za to urobiť v ten deň. A zvyčajne večer nebanujeme, že sme z postele vstali. Naše činnosti predchádzajú naše pocity.

To isté platí aj o pravej láske. Objavíme primárny jazyk nášho partnera a rozhodneme sa ním hovoriť, či už nám to ide samo od seba alebo nie. Neočakávame, že my sami z toho budeme mať úžasné pocity. Jednoducho sa rozhodnome konať daným spôsobom pre dobro toho druhého.”

(G.Chapman)

1 MYŠLIENKA 

Niekedy sú ženy unavené a nevrlé preto, že musia čakať, kým im partneri začnú rozumieť. Ženy hovorievajú: Ako je možné, že nevie, čo si myslím a čo chcem? Táto otázka ženy vyčerpáva. Existuje riešenie aj na tento problém. Ak chce žena muža, ktorý citlivo reaguje na jej potreby, musí pred ním odhaliť tajomstvo ženskej duality. Povie mu o vnútornej žene, ktorá spolu s ňou tvorí dvojicu. A urobí to tak, že naučí svojho partnera, aby jej položil dve zdanlivo jednoduché otázky, ktoré v nej vyvolajú pocit, že je videná, vyslyšaná a poznaná.

Prvá otázka je: Čo chceš? Takmer každý človek položí nejakú verziu tejto otázky. No existuje tu ešte jedna oveľa zásadnejšia otázka a tá je: Po čom túži tvoje hlbšie ja?

(Poznámka: O ženskej duálnej povahe hovorí autorka ako o akejsi rozporuplnosti. Často je jedna stránka šťastnejšia a nenáročnejšia, zatiaľ čo druhá túži po “ja neviem čom”. Jedna je slnčená a pozitívna, druhá zatrpknutá a trudnomyseľná a pod. Tieto stránky by mali o sebe navzájom vedieť, aby mohli existovať ako jeden celok a žena by ich mala rozvíjať obe rovnomerne.)

(Clarissa Pinkola Estés: Ženy, ktoré behali s vlkmi)

1 OTÁZKA

Aké 3 veci môžem začať robiť, aby som prehĺbil/a svoje najdôležitejšie vzťahy?


Pridajte sa

Ďakujem za prečítanie. Ak ešte nie ste súčasťou mojej e-mailovej databázy a chceli by ste dostávať pravidelnú dávku inšpirácie do svojej e-mailovej schránky, prihláste sa.