Koučing alebo terapia? Aký je rozdiel?

Psychoterapia aj koučing patria medzi pomáhajúce profesie. A keďže ide o dva rôzne procesy, človek môže byť zároveň aj v terapii, aj v koučingu. Dovolím si požičať slová jednej z mojich školiteliek v Business Coaching College: “V terapii sa klient vyrovnáva s pocitmi a v koučingu si organizuje život.

Témy sú často rovnaké, rozdiel je hlavne v tom, že keď má človek extrémne veľa emócií, ktoré sa navzájom cyklia a neumožňujú mu jasne uvažovať, mal by vyhľadať terapeuta. Terapia sa zaoberá tým, aby človek bol v pohode vo svojom živote, a nie tým, ako človek bude ďalej meniť svoj život. To je práve predmetom koučovacích sedení. Dalo by sa povedať, že terapia končí uvedomením, a koučing ním práve začína a ide ešte ďalej.“

Ja sama som v dlhodobej terapii bola, keď som sa vyrovnávala so smrťou životného partnera. Koučing mi zase pomohol pri hľadaní životnej cesty a vízie, pri cieľoch, či práci s osobnou silou. A dlhodobo mi pomáha s objasňovaním si svojich postojov, či ďalším smerovaním.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Koučovanie sa teda sústreďuje na tvorbu vízie, úspech, prítomnosť a kroky, ktoré potrebujeme urobiť do budúcnosti. Terapia zase zdôrazňuje emócie a minulosť s cieľom porozumieť prítomnosti. Na rozdiel od koučovania pracuje viac s rozvojom zručností na zvládanie emócií či problémov z minulosti. Pri niektorých stavoch, napr. úzkosť, depresie, postraumatická stresová porucha či závislosti je práve terapia kľúčová.

Čo je v tom celom dôležité?

Napriek vyššie napísanému, niekedy je ťažké vymedziť hranicu medzi koučingom a psychoterapiou. A ak je cieľ pomáhať druhým rásť a mať sa v živote lepšie, je to možno aj jedno. Nech už je to kouč alebo terapeut, dôležitá je vaša dôvera v to, že vám ten ktorý odborník dokáže byť nápomocný a vaša motivácia urobiť si svoju časť práce.


Zaujímate sa o koučing? Poďme sa zoznámiť.