Ako sa rýchlo upokojiť v strese?

1+1+1 je newsletter, ktorý posielam každé 2 týždne. Vždy obsahuje 1 tip, 1 myšlienku a 1 otázku. Tentokrát o tom, ako rýchlo upokojiť svoj nervový systém v strese prostredníctvom tzv. fyziologického vzdychu, plus pozvánka na zamyslenie k tomu, čo je v živote skutočne dôležité.

1 TIP

Ako sa rýchlo upokojiť pri strese?

 Jeden z narýchlejších spôsobov, ako to spraviť, je fyziologicky – ide o tzv. fyziologický vzdych.

  • 2 vdychy nosom, po ktorých nasleduje predĺžený výdych ústami

Takže to nie je jeden hlboký nádych, ale dva nádychy, jeden trochu dlhší a druhý menší – akoby ste sa chceli ešte donadýchnuť, po ktorých nasleduje predĺžený výdych. Čo sa v tele vtedy deje, je to, že ten druhý nádych naplní aj posledné alveoly v pľúcach vzduchom (v strese vzniknú spľasnúť) a vytiahne z krvného obehu ešte trochu oxidu uhličitého, takže pri výdychu sa vylúči maximálne množstvo oxidu uhličitého a dokonale sa upraví pomer oxidu uhličitého a kyslíka v krvnom obehu a pľúcach. 

Podľa štúdií, už po 2-3 opakovaniach fyziologického vzdychu dochádza k výraznému zníženiu stresu.

Ak stále máte problém predstaviť si, ako to asi vyzerá, spomeňte si na vzlykajúce dieťa, ktoré popoťahuje, dvakrát sa nadýchne a vydýchne – to je ono.

Len na dovysvetlenie – tento vzdych robíme všetci, každý deň v priemere každých 5 minút, dokonca aj v spánku. Avšak v strese “vzdycháme” menej, v dôsledku čoho nám klesajú hladiny kyslíka, hromadí sa oxid uhličitý a telo dostáva stresový signál.

1 MYŠLIENKA 

Veci, na ktorých najviac záleží, nesmú nikdy závisieť od vecí, na ktorých záleží najmenej.

(J. W. Goethe)

1 OTÁZKA

Čo je pre mňa v živote skutočne najdôležitejšie a aký priestor tomu dávam?

P.S. Skúšam nereagovať hneď na dianie a zmeny okolo mňa, ktoré vyzerajú na prvý pohľad nepriaznivo. Skúšam si zachovávať odstup a “neprekážať”. Som prekvapená, ako sa mnohé situácie dokážu vyriešiť bez mojej účasti a dokonca k mojej spokojnosti.


Pridajte sa

Ďakujem za prečítanie. Ak ešte nie ste súčasťou mojej e-mailovej databázy a chceli by ste dostávať pravidelnú dávku inšpirácie do svojej e-mailovej schránky, prihláste sa.