10 situácií, kedy pomôže kouč

Naša kvalita života sa za posledné roky výrazne zmenila. Sú tu pre nás k dispozícii veci, o ktorých sa našim predkom ani nesnívalo, ale sú tu aj nové výzvy, ktorým čelíme a s ktorými sa musíme vyrovnávať. Často sme od seba úplne odpojení a nevieme si s tým poradiť sami. Zažívame príliš veľa rozptýlenia a vzruchov z vonkajšieho sveta, že je problém sa stíšiť smerom dovnútra a počuť seba.

Kouč je tu na to, aby vás v tomto procese podporil. Pomohol vám zorientovať sa v tom, čo je pre vás naozaj dôležité. Získať jasnosť vo svojich snoch, túžbach, motivácii, ale pomôcť vám aj formulovať rozhodnutia a konkrétne akčné kroky. 

Aké sú typické situácie, kedy vám môže byť koučing nápomocný?

1. Ak sa nachádzate na pomyselnej križovatke

… a potrebujete sa rozhodnúť, ktorou cestou sa vydať, či už v pracovnej alebo súkromnej sfére.

2. Ak hľadáte svoj zmysel/poslanie/to, čo naozaj od života chcete

… lebo túžite žiť v súlade so sebou samým.

3. Ak riešite vzťahové problémy

… a chcete zapracovať na ich zlepšení,  či už v partnerstve, v rodine alebo celkovo v živote.

4. Ak ste pred zásadnou životnou zmenou

… a potrebujete sa čo najlepšie na ňu pripraviť, aby ste ju zvládli, premyslieť si jednotlivé kroky a pozrieť sa na vec z rôznych perspektív.

5. Ak potrebujete nájsť balans medzi prácou a súkromným životom

… aby ste boli spokojní, mali energiu a chuť do života.

6. Ak sa túžite lepšie spoznať a chcete sa naučiť počúvať seba

… aby ste lepšie vnímali, kým naozaj ste a nežili život niekoho iného.

7. Ak chcete mať kvalitnejší, spokojnejší a naplnenejší život

… a uvedomujete si, že je to v mnohom otázka vášho vedomého rozhodnutia.

8. Ak sa chcete venovať rozvoju seba a niektorých špecifických kvalít

… ako je napr. sebadôvera či sebavedomie, ukľudnenie myšlienkového toku, stíšenie sa a pod.

9. Ak vás čaká náročná udalosť mimo komfortnej zóny

…a potrebujete sa na ňu pripraviť a vstúpiť do svojej osobnej sily.

10. Ak chcete vziať svoj život do vlastných rúk

… a neviete úplne odkiaľ začať.


Hľadáte pre seba podporu?